Skip to Menu Skip to Search 联系我们 China 网站和语言 Skip to Content

全球联系方式

Christian Kobel, Global Business Manager Forestry, Timber and Paper
SGS SA, 1, place des Alpes, 1211 Geneva, Switzerland
t: +41 78 621 75 52

认可

SGS认可分支机构代码 认可机构 认可编号 证书编号 联系方式
认可的SGS 办公室: SGS Société Générale de Surveillance SA
Place des Alpes
CH-1211, Geneva
Switzerland
FSC® FM (SGS) [1] ASI FSC-ACC-047 FSC A000531 Natalia Marius
FSC® COC (SGSCH) [2] ASI FSC-ACC-047 FSC A000531 Sylvie Seisun
PEFC™ COC SAS SCESp 092 PEFC/15-04-0001 Sylvie Seisun
认可的SGS 办公室: SGS Hong Kong Limited
Units 303 and 305, 3/F
Building 22E, Phase 3
Hong Kong Science Park
Pak Shek Kok
New Territories
Hong Kong, China
FSC™ COC (SGSHK) [3] ASI FSC-ACC-040 FSC A000523 Marvin Lee
认可的SGS 办公室: SGS North America, Inc.
SGS Systems & Services Certification
201 Route 17 North, 7th floor
7070 NJ Rutherford
USA
PEFC™ COC ANSI 0828 - Ron Wald
SFI™ COC A NSI 0828 - Ron Wald
认可的SGS 办公室: SGS Japan Inc.
Yokohama Business Park
North Square I 3F
134, Godo-cho, Hodogaya-ku,
Yokohama 240-0005
Japan
PEFC™ COC JAB P0110 PEFC/31-44-09 Shunichi Imaizumi
认可的SGS 办公室: SGS (Malaysia) Sdn. Bhd.
Lot 3 & 4, Persiaran Jubli Perak,
Seksyen 22, 40300 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
PEFC™ COC DSM PC 16122009 CB 04 PEFC/34-44-02 Kenny Looi
本地PEFC FM 认可办公室
PEFC™ FM Natalia Marius

[1] FSC FM 认证地域范围为"全球(巴西和白俄罗斯)"。可以联系所有 SGS 办事处进行咨询。然而,以下 SGS 办事处以此认可资质提供认证服务:中国、加拿大(通过负责任的林业解决方案 RFS)、印度尼西亚、日本、韩国、拉脱维亚、新西兰、波兰、葡萄牙、俄罗斯、塞尔维亚、斯洛伐克、西班牙、南非、土耳其、英国(通过德维特林务有限公司)、乌克兰、乌拉圭、越南。

[2] SGS Société Générale de Surveillance SA 的 FSC COC 资质认证地域范围遍布全球,中国和白俄罗斯除外。可以联系所有 SGS 办事处进行咨询。然而,以下 SGS 办事处以此认可资质提供认证服务:比利时、巴西、智利、加洛普公司、捷克共和国、埃及、德国、意大利、拉脱维亚、荷兰、北美、秘鲁、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯、塞尔维亚、斯洛伐克、南非、西班牙、加特罗普、瑞士、土耳其、乌克兰、英国、乌拉圭。

[3] SGS香港有限公司的 FSC COC 认可资质的地域范围是全球(白俄罗斯除外)。可以联系所有 SGS 办事处进行咨询。然而,以下 SGS 办事处以此认可资质提供认证服务:澳大利亚、孟加拉国、中国(含香港、台湾)、印度、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、新西兰、巴基斯坦、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、泰国、越南。